Tổ chức Hội và phân công trong Ban thường vụ

 

Đoàn Chủ tịch  hội đồng Trung ương Liên Hiệp Hội đã có Quyết định 477/QĐ-LHH công nhận về nhân sự Đại hội V của Hội Điện lực Việt Nam gồm:  Danh sách Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và Trưởng ban kiểm tra.

 

1. Ban thường trực Hội Điện lực Việt Nam

- Ông Đặng Hùng - Chủ tịch  Hội.

- Ông Trần Quốc Anh - Phó Chủ tịch thường trực.

- Ông Trần Đình Long - Phó Chủ tịch.

- Ông Đặng Hoàng An - Phó Chủ tịch.

- Ông Đàm Xuân Hiệp - Tổng thư ký.

- Ông Lê Nhân Vĩnh -  Trưởng Ban tổ chức.

- Ông Lê Thái Anh - Chánh văn phòng.

- Bà Lê thị Dung  - Kế toán trưởng.

 

2. Ban Thường vụ Hội Điện lực Việt Nam

- Ông Đặng Hùng (Chủ tịch Hội).

- Ông Trần Quốc Anh (Phó chủ tịch thường trực).

- Ông Trần Đình Long (Phó Chủ tịch).

- Ông Đặng Hoàng An - Phó Chủ tịch.

- Ông Nguyễn Phúc Vinh (Phó Chủ tịch).

- Ông Nguyễn Thành Duy (Phó Chủ tịch) - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

- Ông Trần Đình Thanh (Phó Chủ tịch) - Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

- Ông Vũ Huy Quang (Phó Chủ tịch) -

- Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Vinacomin.

- Ông Đàm Xuân Hiệp (Tổng thư ký) - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

- Ông Nguyễn Đình Hiệp - Vụ trưởng vụ KHCN  Bộ Công Thương.

- Ông Đặng Huy Cường - Ủy viên thường vụ - Chỉ đạo chương trình hợp tác Khoa học công nghệ của Cục điều tiết và Hội Điện lực Việt Nam.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên ban thường vụ đặc trách chỉ đạo Hội Điện lực Truyền tải Điện Quốc gia. 

- Ông Nguyễn Đức Hùng - Ủy viên ban thường vụ đặc trách chỉ đạo Hội Điện lực Hà Nội.

- Ông Phạm Quốc Bảo - Ủy viên ban thường vụ đặc trách chỉ đạo Hội Điện lực TP Hồ Chí Minh.

- Ông Lê Nhân Vĩnh - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức và phụ trách Tài Chính. 

 

3. Các Ban chức năng của Hội Điện lực Việt Nam

 

3.1. Ban Kiểm tra gồm :

- Ông Trần Quốc Anh - (Phó chủ  tịch)  - Trưởng ban

- Ông Lê Nhân Vĩnh  ( Trưởng ban Tổ chức )  -  Phó ban

- Bà Lê Thị Dung ( Kế toán trưởng ) - Ủy viên

 

3.2. Ban Hợp tác Quốc tế gồm :

- Ông Đặng Hoàng An  (Phó chủ tịch) - Trưởng ban

- Ông Trần Tuấn Dũng (trưởng Ban Quan hệ Quốc tế EVN) - Ủy viên

- Ông Lê Thái Anh (Chánh văn phòng) - Ủy viên

 

3.3. Ban Khoa học công nghệ gồm

- Ông Trần Đình Long (Phó Chủ tịch) – Trưởng ban.

- Bà Phan Thị Thủy Tiên (Trưởng Ban Khoa học CN EVN ) – Phó ban.

- Ông Trần Trọng Quyết  (Phó Chủ tịch Hội miền Nam)  - Ủy viên.

- Ông Nguyễn Thành (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung) - Ửy viên.

 

3.4. Ban Tổ chức

- Ông Lê Nhân Vĩnh

Thông báo
Ống kính thợ điện
Video
Ý kiến của bạn
Bạn biết website của chúng tôi qua nguồn nào?
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Thông tin hữu ích
Mực nước các hồ thủy điện Tuyển dụng và thông báo
Website các công ty điện lực trên thế giới Các tạp chí ngành điện trên thế giới
Thống kê

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1