9 tháng năm 2015, điện thương phẩm tăng khoảng 12% so với cùng kỳ 2014

Tin tức ngành điện »
Sản xuất kinh doanh
9 tháng năm 2015, điện thương phẩm tăng khoảng 12% so với cùng kỳ 2014
09/10/2015
Lũy kế 9 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn (EVN) đạt trên 106 tỷ kWh, tăng khoảng 12% so cùng kỳ 2014 và đạt trên 75,2% so với kế hoạch năm 2015. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm nội địa ước đạt 105,79 tỷ kWh, tăng 12,17%

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) là hai tổng công ty có sản lượng điện thương phẩm tăng cao nhất trong toàn Tập đoàn.

Cụ thể, trong 9 tháng qua, điện thương phẩm của EVNNPC đạt khoảng 33,37 tỷ kWh, vượt 15,03% so với cùng kỳ năm 2014; EVNHANOI đạt 10,69 tỷ kWh, vượt 12,72% so với cùng kỳ năm 2014.

Không chỉ cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, EVN còn nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ ngành Điện. Công tác dịch vụ khách hàng được các tổng công ty điện lực chú trọng triển khai. Trong 8 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng như: Phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố, cấp điện mới, giải quyết khiếu nại của khách hàng về công tơ đo đếm… đều đạt tỷ lệ trên 90% yêu cầu về thời gian giải quyết.

Nguồn: Minh Hạnh EVN

Leave a Reply

Your email address will not be published.