98,22% số hộ dân nông thôn trên cả nước đã có điện

Tính đến cuối năm 2014, đã có 99,59% số xã và 98,22% số hộ dân nông thôn trên cả nước được sử dụng điện. Trong đó, tỷ lệ được sử dụng điện tại khu vực các tỉnh miền núi Tây Bắc đạt 97,55% về số xã và 85,09% số hộ dân, khu vực các tỉnh Tây Nguyên là 100% về số xã và 96,17%85,09% số hộ dân. Các con số này ở khu vực Tây Nam Bộ lần lượt là 100% và 97,72%.

Để đạt được kết quả trên, trong năm 2014, hàng loạt các dự án cấp điện cho đồng bào chưa có điện tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Kạn đã được EVN và các đơn vị tích cực triển khai, kịp thời giải ngân nguồn vốn ngân sách thực hiện dự án.

EVN và các đơn vị cũng đã hoàn thành Dự án đưa điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển cho huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Dự án cấp điện cho 5 xã thuộc huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) trước Tết Âm lịch 2015; chuẩn bị hoàn thành dự án cấp điện huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang), góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế lâu dài và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, EVN và các đơn vị còn tiếp tục thực hiện chương trình tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 708 xã với 628.185 hộ sử dụng điện. Tính đến tháng 12/2014, các tổng công ty điện lực đã bán điện trực tiếp đến 86,68% số xã có điện trên cả nước (7.840/9.045 xã), với 84,15% số hộ nông thôn (14,9/18,43 triệu hộ gia đình).

Trong năm 2015, để tiếp tục đưa điện đến với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, nông thôn, miền núi, hải đảo EVN yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân đối với các dự án cấp điện nông thôn từ nguồn ngân sách Nhà nước, vốn vay từ các tổ chức tài chính và ngân hàng quốc tế (như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Tái thiết Đức).

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện và trình Bộ Công Thương phê duyệt các dự án đầu tư theo Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013.

Nguồn: http://www.evn.com.vn/

Trang Phan

Leave a Reply

Your email address will not be published.