Các đồng chí trong ban lãnh đạo EVN nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”

Ngày 7/10 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Dự lễ trao tặng có ông Nguyễn Văn Hiếu – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Lương Văn Kết – Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp, ông Nguyễn Trung Nam – Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” đã được lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng trao tặng tới các đồng chí: Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An, Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri, Trưởng ban Kế hoạch EVN Trịnh Ngọc Khánh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu đã nhấn mạnh những đóng góp của Ban lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong sự phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể là sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ trong xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm, góp phần huy động hợp lý các nguồn năng lượng, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Với công tác đầu tư xây dựng các dự án nguồn và lưới điện, EVN đã phối hợp có hiệu quả trong công tác giám sát các dự án đầu tư nguồn và lưới điện. Hoàn thành nhiều dự án nguồn điện trước thời hạn như: Công trình Thủy điện Sơn La (vượt trước thời hạn 3 năm so với Nghị quyết của Quốc hội); Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhiệt điện Duyên Hải 1… đã hòa lưới và phát điện góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam… Đầu tư thu xếp nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư lưới điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Đến nay, hầu hết các xã biên giới đã được cấp điện, đã có 8 trên 12 huyện đảo được cấp điện góp phần phát triển kinh tế giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn EVN tiếp tục phối hợp công tác với Bộ trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, cũng như chiến lược, kế hoạch sản xuất và đầu tư của Tập đoàn. Thực hiện các giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ODA và các nguồn vốn vay nước ngoài…

Thay mặt cho Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của EVN cũng như đại diện cho những cá nhân vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương, Chủ tịch HĐTV EVN – ông Dương Quang Thành đã trân trọng cảm ơn phần thưởng mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng, cũng như những chỉ đạo trong việc phối hợp ủng hộ và hỗ trợ kịp thời cho EVN trong việc hoạch định và phê duyệt những chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chia sẻ: “Đây là sự ghi nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không chỉ với những cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương; mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung đối với sự phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua”.

Chủ tịch HĐTV EVN hy vọng, trong thời gian tới, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ các Bộ, ban ngành và đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu hướng tới là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội và góp phần giữ vững an ninh quốc phòng.

Nguồn: Ngọc Tuấn EVN

Leave a Reply

Your email address will not be published.