Chương trình hợp tác Khoa học và công nghệ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) giai đoạn 2015- 2017

Ngày 21/10/2015 vừa qua, tại Hà Nội Lãnh đạoTập đoàn Điện lực Việt Nam và thường vụ Hội Điện lực Việt Nam đã họp rà soát các chương trình hợp tác khoa học công nghệ giai đoạn 2012- 2014, qua đó đánh giá tình hình triển khai, sửa đổi bổ sung hợp tác cho giai đoạn tiếp theo 2015- 2017.

Những chương trình đã hợp tác như: Hoàn thành thẩm định dự thảo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia; Hoàn thành nghiệm thu đề tài về chất lượng điện năng; Hợp tác với Hiệp hội đồng quốc tế (International Copper Association) hoàn thành soạn thảo và xuất bản 1000 cuốn về nâng cao chất lượng điện năng; tổ chức thành công Hội Nghị khoa học công nghệ toàn quốc; Hoàn thành tổ chức Hội thảo bàn tròn về Trung tâm điều khiển từ xa và Trạm biến áp không người trực…

Trong giai đoạn tiếp theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Hội Điện lực Việt Nam thảo luận và thống nhất triển khai chương trình hợp tác khoa học công nghệ giai đoạn 2015 -2017: Tiếp tục nghiên cứu giảm tổn thất điện năng; Nghiên cứu vấn đề nối đất trên lưới điện phân phối; tiếp tục nghiên cứu về Trạm biến áp không người trực; Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện mặt trời lắp mái kết nối với lưới điện; Xuất bản từ điển kỹ thuật Anh Việt(2000-3000 cuốn); Tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2017 và một số chương trình hợp tác khác.

Kết thúc cuộc họp ông Đặng Hùng, Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam nhấn mạnh: Trong những năm qua Hội Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên nhiều mặt hoạt động trong đó có hoạt động khoa học công nghệ.

Hoạt động khoa học công nghệ đã góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như tiếp cận những công nghệ mới hiện đại, những bài toán về nguồn nhân lực, quy hoạch điện, phân phối điện và năng lượng tái tạo…Trong thời gian tới Hội Điện lực Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện những nội dung đã thống nhất, đạt hiệu quả cao nhất.

Nguyễn Quân

Leave a Reply

Your email address will not be published.