Đại hội Thành lập Hội Điện lực Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia

Nằm trong kế hoạch tổ chức Hội điện lực Việt Nam giai đoạn 2010-2012 đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V thông qua. Ngày 09/12/2011, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Điện lực Truyền tải điện Quốc gia (EAA NPT). Tham dự đại hội có 140 đại biểu là các Hội viên sáng lập đến từ 7 đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty. Giáo sư – Viện sỹ – Tiến sỹ Khoa học Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Phụ trách Khoa học Công nghệ Hội Điện lực Việt Nam đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế hoạt động và phương hướng hoạt động của Hội giai đoạn 2011 – 2016. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 30 người do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc NPT làm Chủ tịch; ông Lưu Minh Tuấn, Uỷ viên Hội đồng thành viên NPT làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Đức Cường, Phó Tổng Giám đốc NPT làm Tổng Thư ký.
Công ty Truyền tải điện 1 có 4 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Hội khoá 1 gồm: Ông Vũ Ngọc Minh, Giám đốc Công ty là Uỷ viên Ban Thường vụ; ông Trần Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty, ông Phan Thanh Hồng, Giám đốc Truyền tải điện Hà Nội và ông Đỗ Hùng Tiến, Trưởng Xưởng Thí nghiệm điện là Uỷ viên Ban Chấp hành.

EEA NPT là thành viên của Hội Điện lực Việt Nam được thành lập nhằm mục tiêu đẩy mạnh vai trò tham gia góp ý kiến xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Điện, các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động điện lực, vận hành tối ưu lưới điện truyền tải, giảm tổn thất điện năng truyền tải, phát triển lưới điện thông minh, giảm thiểu sự cố lưới điện, an toàn cho người và thiết bị…vì mục tiêu phát triển bền vững của ngành Điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt đẩy mạnh, ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn ngành điện và lưới điện truyền tải.

Trước mắt trong năm 2012, EEA NPT sẽ tập trung xây dựng, đại hội các chi hội, phân hội điện lực với những hội viên đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng mục đích, tôn chỉ của Hội. Đó là các nhà khoa học, lãnh đạo quản lý, các cán bộ có tâm huyết, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác trong ngành Điện nay đã nghỉ hưu, những người thực tế sẽ là lực lượng cộng tác viên tiềm năng, nhân tố tích cực trong triển khai các hoạt động xã hội nghề nghiệp. Công tác phát triển hội viên mới được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt quá trình hoạt động của EEA NPT nhằm tập hợp được đội ngũ cán bộ, trí thức phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết nhất trí phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển của NPT và EVN. EEA NPT sẽ là cầu nối giữa NPT với Hội Điện lực Việt Nam để tìm cách giải quyết các vấn đề khó khăn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý vận hành lưới điện truyền tải, các vần đề về tài chính, thu xếp vốn…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên NPT khẳng định vai trò quan trọng của EEA NPT đối với hoạt động điện lực và hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất về kinh phí, thời gian, nhân lực để Hội Điện lực Truyền tải điện Quốc gia hoạt động có hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.