Category Archives: Hoạt Động Hội

Chương trình hợp tác Khoa học và công nghệ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) giai đoạn 2015- 2017

Ngày 21/10/2015 vừa qua, tại Hà Nội Lãnh đạoTập đoàn Điện lực Việt Nam và thường vụ Hội Điện lực Việt Nam đã họp rà soát các chương trình hợp tác khoa học công nghệ giai đoạn 2012- 2014, qua đó đánh giá tình hình triển khai, sửa đổi bổ sung hợp tác cho giai […]

Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm Tư vấn Điện lực

Ngày 22/05 vừa qua, tại Hải Phòng Hội Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm tư vấn điện lực. Tham dự Hội Nghị có ông Đặng Hùng Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam, Chủ trì Hội nghị, các ông Phó […]

GS.VS Trần Đình Long trả lời phỏng vấn Infonet về Sự cố điện miền Nam

Phó chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam, GS.VS.TSKH Trần Đình Long trả lời phỏng vấn báo điện tử Infonet về sự cố điện miền Nam Sự cố điện miền Nam: GS.VS Trần Đình Long nói gì? Nguyên là “kiến trúc sư trưởng” công trình điện 500KV, Giáo sư, Viện sĩ, TSKH Trần Đình Long, […]

Lãnh đạo Hội Điện lực Việt Nam làm việc với HUTECH

Nằm trong chương trình hoạt động Hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực 2012, ngày 28/11/2012 Hội Điện lực Việt Nam đã có buổi thăm quan và làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) nhằm trao đổi công tác đào tạo nguồn nhân lực cho […]

Đại hội Thành lập Hội Điện lực Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia

Nằm trong kế hoạch tổ chức Hội điện lực Việt Nam giai đoạn 2010-2012 đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V thông qua. Ngày 09/12/2011, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Điện lực Truyền tải […]

Vai trò của Hội Điện lực Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện lực Việt Nam

Hơn 20 năm kể từ khi thành lập, Hội Điện lực Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tham gia hoạch định chiến lược phát triển điện lực Việt Nam, tổ chức tư vấn, thẩm định các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực điện lực…Huân chương […]

Hội Điện lực Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2012-2013

Ngày 29/5, Hội Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động trong hai năm 2012 và 2013. Tham dự Hội nghị có ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, ông Đặng Hoàng An – Phó Tổng giám đốc Tập […]

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc 2012

Ngày 29/12/2012, thay mặt cho Hội Điện lực Việt Nam, ông Đặng Hùng – Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam đã phát biểu khai mạc tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc 2012. Sau đây là toàn văn bài phát biểu: PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOA HỌC […]