Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm Tư vấn Điện lực

Ngày 22/05 vừa qua, tại Hải Phòng Hội Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm tư vấn điện lực. Tham dự Hội Nghị có ông Đặng Hùng Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam, Chủ trì Hội nghị, các ông Phó chủ tịch Hội, Trưởng ban tổ chức Hội, Chánh văn phòng Hội, lãnh đạo các trung tâm tư vấn thuộc Hội Trung ương, Hội thành viên.

Ông Đặng Hùng, Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam Chủ trì Hội nghị cho biết: Ngay từ khi thành lập, Hội đã quan tâm thành lập các trung tâm tư vấn. Hội đã xác định “ Trung tâm tư vấn là là một tổ chức có khả năng tập hợp rộng rãi trí thức Điện lực trong toàn quốc, tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các dự án kinh tế kỹ thuật, biên soạn các tư liệu pháp quy, phản biện các công trình Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, cấp ngành.

Mặt khác các Trung tâm tư vấn là một tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật Nhà nước, không chịu chi phối của Luật doanh nghiệp mà tuân thủ theo Nghị định 35/CP trước đây nay là Luật Khoa học công nghệ. Đây là tổ chức hợp pháp tạo nguồn tài chính cho Hội Điện lực Việt Nam và các Hội thành viên. Các trung tâm tư vấn luôn tập hợp rộng rãi các trí thức Điện lực, tham gia các hoạt động Khoa học công nghệ của Hội. Theo chủ trương trên ngày nay Hội Điện lực Việt Nam đã thành lập 3 trung tâm trực thuộc Hội Trung ương, và 4 trung tâm thuộc Hội thành viên.

Tại Hội nghị ông Trần Đình Long, phó chủ tịch Hội đánh giá về hoạt động khoa học công nghệ của Hội Điện lực trong 03 năm qua(2012-2014), vai trò đóng góp của các trung tâm vào những đề tài cụ thể.

Hội Điện Lực Việt Nam đã hợp tác với bộ công thương đề tài chất lượng điện năng và giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống điện Việt Nam có sự đóng góp của các trung tâm tư vấn của Hội . Đề tài nghiên cứu cấp bộ đã nộp báo cáo tổng kết đang chờ nghiệm thu hợp tác với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ghi nhận chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2012-2014 tổ chức thành công Hội nghị khoa học công nghệ Điện lực toàn quốc lần thứ nhất với 50 báo cáo khoa học và lần thứ 2 là 100 báo cáo khoa học. Hợp tác với Tổng công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam, đào tạo các khóa học ngắn hạn cho các kĩ sư của các nhà máy nhiệt điện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nâng cao nghiệp vụ xây dựng khung trương trình đào tạo các ngành học chính biên soạn giáo trình một số môn học chủ yếu cho các cơ sở đào tạo thuộc EVN.Tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ về quản lý chất lượng điện năng.

Bên cạnh đó Hội còn chú trọng công tác Hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học. Năm 2011 Hội điện lực Việt Nam chính thức tham gia trương trình “ Sáng kiến chất lượng điện năng Châu Á-APQI” nhằm tập hợp các tổ chức cá nhân quan tâm đến vấn đề chất lượng điện năng, thực hiện các nghiên cứu khảo sát đề xuất và thực thi các giải pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng điện năng tăng cường độ tin cậy cung cấp điện và hiệu quả sử dụng điện. Hợp tác với hiệp hội đồng Quốc Tế – Đông Nam Á(ICA.SEA) xuất bản sách “Tra cứu về chất lượng điện năng” để phục vụ cho các khóa đào tạo được tổ chức trong các năm 2014,2015 và đông đảo bạn đọc trong và ngoài ngành. Hội Điện lực Việt Nam đã tham gia các hoạt động thường niên của APQI tại Indonesia,Philippines,và tổ chức thành công hội nghị thường niên APQI lần thứ 6 tại Hà Nội (tháng 11/2013). Đã tham gia dự và đọc báo cáo chủ trì Hội thảo phân ban ở Hội nghị chất lượng điện năng Châu Á lần thứ nhất tại Philippines(Manila,14-15/11/2012). Đang triển khai kế hoạch nghiên cứu đánh giá thiệt hại kinh tế do hệ thống cung cấp điện thiếu độ tin cậy gây nên(Dự kiến sẽ được tiến hành từ cuối năm 2015 và trong năm 2016)

Kết luận hội nghị ông Đặng Hùng,chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam nhấn mạnh năm 2016 là thời điểm kết thúc thắng lợi nhiệm kì đại hội lần V,tiến hành Đại hội lần thứ VI. Hội nghị chuyên đề ‘Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm tư vấn lần thứ 2 này được tổ chức nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5,ngày hội lớn của đội ngũ làm công tác quản lý,nghiên cứu khoa học và công nghệ. Hội Điện lực Việt Nam tin tưởng các Hội thành viên và Trung tâm sẽ nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích tốt nhất để chào mừng Đại hội lần thứ VI. Trong thời gian tới các trung tâm tư vấn của các Hội điện lực trong cả nước nên thường xuyên tổ chức gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn để hoạt động các trung tâm đạt hiệu quả cao hơn. Hội Điện lực Việt Nam sẽ quan tâm giải quyết các vấn đề vướng mắc của các trung tâm tư vấn để các trung tâm có điều kiện hoạt động ngày một hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.