Địa chỉ: Hội Điện lực Việt Nam, 235 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024-22185500; Fax: 024-37556095

Email: info.veea@gmail.com

Website: https://veea.org.vn