Tây Ban Nha đẩy mạnh sử dụng năng lượng sạch

Cùng với Đức, Đan Mach, Tây Ban Nha là một trong 3 nước ở Châu Âu phát triển năng lượng gió mạnh mẽ.

Nước này đã đặt ra kế hoạch sử dụng giao thông chạy bằng nhiên liệu sạch 20% vào năm 2015, đồng thời khẳng định tập trung phát triển năng lượng tái tạo trong đó có 40% năng lượng gió

Chính phủ nước này khẳng định sự cần thiết phải phát triển nền kinh tế xanh, năng lượng sạch để giải quyết những vấn đề bức xúc. Đây là con đường giúp đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Sự kết hợp giữa ngành công nghiệp năng lượng bền vững, giao thông vận tải hiệu quả, công nghiệp xây dựng xanh và nên giáo dục sinh thái sẽ làm cho Tây Ban nha có cuộc sống ngày một tốt hơn, chất lượng sống ngày một cao hơn. Theo các nhà lãnh đạo, ngành công nghiệp sinh thái bền vững và bảo tồn năng lượng có thể giải quyết những khó khăn về năng lượng và tạo công ăn việc làm trong nước trong thập kỷ tiếp theo.

Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng từ trước đến nay, chính phủ đã có những biện pháp đúng đắn thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng năng lượng gió, giảm bớt năng lượng hạt nhân. Giờ đây, với những biện pháp hiệu quả, chắc chắn Tây Ban Nha vẫn và sẽ tiếp tục là một trong những nước tiên phong về năng lượng tái tạo.

Theo EVNNews.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.