Thi đua để xây dựng ngành Điện ngày càng vững mạnh

Các phong trào thi đua với nội dung thiết thực đã thực sự động viên, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia, phấn đấu sáng tạo, hăng say lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Điện ngày càng vững mạnh hơn”, đó là khẳng định của Tổng giám đốc EVN – Đặng Hoàng An tại Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020 được tổ chức sáng nay (21/8/2015) tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Đại hội. Cũng trong dịp này, EVN có 32 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công Thương; 8 tập thể, 19 cá nhân được nhận Bằng khen của EVN – Ảnh: Ngọc Tuấn

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ – Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Đặng Ngọc Tùng, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các tập đoàn kinh tế trong Khối thi đua các tập đoàn kinh tế và hơn 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

Thi đua yêu nước – Huy động sức mạnh tổng hợp

Phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng giám đốc EVN – Đặng Hoàng An cho biết, thực hiện lời dạy của Bác Hồ và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, EVN đã tổ chức phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua yêu nước, đóng góp hết sức tích cực vào thành tích chung của EVN là đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, hệ thống điện có dự phòng; đảm bảo an sinh xã hội và an ninh năng lượng quốc gia.

Cụ thể, các phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nội dung thi đua thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị được giao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Điển hình như, khối các tổng công ty điện lực có phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”, “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”, “Thực hiện Chương trình tiết kiệm điện”, “Tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán lẻ đến hộ nông thôn”,… trong khối truyền tải điện là các phong trào “Trạm biến áp kiểu mẫu”, “Đường dây kiểu mẫu”, “Cải tạo và nâng cấp lưới truyền tải”,… trong khối nguồn điện phải kể đến phong trào “Ca vận hành an toàn kinh tế”, “Xanh – sạch – đẹp – đảm bảo an toàn”, “Thi đua quản lý tiến độ xây dựng các dự án nguồn điện”,…

Ngoài các phong trào thi đua chung, thi đua theo chủ đề từng năm, các đơn vị thành viên đã đẩy mạnh phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt để khắc phục khó khăn, giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột xuất. Trong đó, nổi bật là các phong trào thi đua nước rút, phong trào thi đua liên kết được phát triển rộng khắp ở nhiều công trình trọng điểm, tạo ra không khí sôi nổi, khí thế và trở thành động lực quan trọng đóng góp vào sự thành công của các công trình xây dựng điện, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế – xã hội cho đất nước.

Điển hình là phong trào thi đua liên kết trên công trình Thủy điện Sơn La diễn ra từ 2006 – 2012 góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi công trình trong tháng 12/2012 và vượt trước thời hạn 3 năm so với Nghị quyết của Quốc hội, đem lại hiệu quả kinh tế to lớn cho đất nước, được Đảng và Chính phủ đánh giá cao. Nối tiếp thành công đó, phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu được phát động từ tháng 12/2012 đang tạo không khí hăng hái thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành công trình vượt tiến độ đề ra. Trong các dự án trọng điểm khác của ngành Điện, có thể kể đến phong trào thi đua liên kết xây dựng đường dây 220 kV Đăk Nông – Phước Long – Bình Long; phong trào thi đua liên kết xây dựng Đường dây 500 kV Pleiku – Mỹ Phước – Cầu Bông,…

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình đầu tư đưa điện về nông thôn, miền núi đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặc biệt quan tâm. Các tổng công ty điện lực, các công ty điện lực thi đua, phấn đấu hoàn thành Chương trình tiếp nhận lưới điện hạ áp để bán điện trực tiếp đến hộ tiêu thụ điện ở nông thôn. Đây là một phong trào thi đua có quy mô rộng lớn, triển khai rộng khắp trên phạm vi toàn quốc, có hiệu quả tác động tích cực đến lợi ích cho người dân nông thôn, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế – xã hội.

Một số thành tích đạt được của EVN và các đơn vị trực thuộc trong giai đoạn 2011 – 2015:

– EVN được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 (năm 2014)

– Các đơn vị trực thuộc:

+ 4 đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền tải điện 4 thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

+ 12 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

+ 38 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng.

+ 443 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng.

+ 938 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

+ 17 lượt đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 96 lượt đơn vị được tặng Cờ thi đua Bộ Công Thương và 157 lượt đơn vị được tặng Cờ thi đua của Tập đoàn.

+ Hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương, Bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An khẳng định, với việc tổ chức phát động và duy phong trào thi đua yêu nước trong mọi mặt hoạt động: Sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện, đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo… đã huy động được sức mạnh đoàn kết của hơn 106.000 cán bộ, công nhân viên vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao.

Qua các phong trào thi đua trong giai đoạn 2011 – 2015, cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn đã có nguồn động lực to lớn để vượt qua thách thức đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, hệ thống điện có dự phòng; công tác đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện của Tập đoàn đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành kế hoạch đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2011 – 2015, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, giữ gìn ổn định chính trị, an ninh tại các địa bàn trọng điểm.

Đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam – Khuất Quang Mậu phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2016 – 2020, kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động đoàn kết, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn mới.

Theo đó, EVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Tập đoàn nhằm hoàn thành mục tiêu tổng quát như: Xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, hoạt động hiệu quả, bền vững giữ vai trò chính đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước; làm nòng cốt để ngành công nghiệp điện lực Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; từng bước tham gia hoàn thiện và phát triển thị trường điện theo lộ trình Chính phủ quy định; xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao với sự phát triển của cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua. Phó Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, thử thách, đảm bảo “điện đi trước một bước”, đáp ứng cho sự phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân. Mọi mặt hoạt động của Tập đoàn đều có những bước chuyển biến tích cực.

Trong giai đoạn tiếp theo, Phó Thủ tướng yêu cầu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, huy động mọi nguồn lực và sức mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt công tác tái cơ cấu Tập đoàn theo lộ trình đã được phê duyệt, đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện đáp ứng cho sự phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân với chất lượng ngày càng cao, thực hiện các giải pháp tổng thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, tiến tới đuổi kịp các nước trong khu vực, hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 hầu hết các hộ dân nông thôn có điện…

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Tập đoàn, đặc biệt là phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chú trọng phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân trong toàn Tập đoàn.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong công tác thi đua khen thưởng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào, đặc biệt là các tập thể nhỏ như phân xưởng, đội, phòng, các cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, công nhân, người lao động trực tiếp…

Với truyền thống vẻ vang của ngành Điện cách mạng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tin tưởng cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoàng Tuyết

Nguồn: http://www.evn.com.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published.