Vai trò của Hội Điện lực Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện lực Việt Nam

Hơn 20 năm kể từ khi thành lập, Hội Điện lực Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tham gia hoạch định chiến lược phát triển điện lực Việt Nam, tổ chức tư vấn, thẩm định các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực điện lực…Huân chương Lao động hạng Nhất mà Nhà nước vừa trao tặng là minh chứng cho những đóng góp to lớn của Hội.

Những kết quả đáng tự hào

Kể từ khi thành lập, Hội Điện lực VN luôn chủ trương đổi mới tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập hợp và đoàn kết rộng rãi các hội viên tham gia tích cực vào hoạt động tư vấn, phản biện, thẩm định các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, tích cực đóng góp vào sự phát triển ngành Điện lực VN. Lãnh đạo Hội nhận thức rõ, muốn đánh giá một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả phải dựa trên cơ sở hoạt động của các chi hội thành viên. Do đó, Hội chủ trương hướng về các chi hội cơ sở và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động của Hội. 20 năm qua, tổ chức của Hội tiếp tục phát triển mạnh từ nhiều cơ quan khác nhau thuộc nhiều ngành nghề. Vừa qua, các tổng công ty điện lực của các tập đoàn kinh tế như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN tự nguyện tham gia Hội với tư cách là thành viên đã ghi nhận bước tiến mới trong việc phát triển tổ chức của Hội.
Theo ông Vũ Huy Quang – Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN, công suất phát điện hiện tại của Tổng công ty Điện lực Dầu khí là 2700 MW, chủ yếu là nhiệt điện khí. Từ nay đến năm 2015, Tổng công ty sẽ đưa thêm nhiều công trình nguồn điện lớn vào vận hành. Trong thời gian qua, Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN nhận được sự giúp đỡ chí tình, “anh em” của Tập đoàn Điện lực VN. Đó thực sự là điều rất quý báu và đáng trân trọng giữa các chi hội trực thuộc Hội. Chi hội Điện lực Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN mong muốn trong thời gian tới Hội Điện lực VN cùng các chi hội thành viên tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ chi hội Điện lực Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN trong công tác tư vấn cho các dự án, tư vấn cho các đề tài, nghiên cứu giải pháp khoa học kỹ thuật cho các dự án tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí.

Về hoạt động khoa học công nghệ, từ khi thành lập đến nay, Hội tập trung đóng góp ý kiến cho chiến lược phát triển của ngành Điện như: Hoạt động tư vấn, phản biện, thẩm định, nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhằm mục đích phản ánh một cách khách quan dư luận xã hội về các chủ trương chính sách, pháp luật trong lĩnh vực phát triển điện lực. Một số đóng góp của Hội đã gây được tiếng vang trong xã hội như: Tư vấn và phản biện luận chứng kinh tế tiền khả thi và khả thi công trình xây dựng đường dây 500 kV Bắc- Nam; công trình Thủy điện Sơn La; quy hoạch điện lực quốc gia; tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến xây dựng các dự luật như Luật Điện lực, quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tham gia Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”. Cũng trong thời gian qua, rất nhiều hội thảo khoa học – công nghệ trong nước và quốc tế có chất lượng cao được Hội tổ chức hoặc phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published.