Tin Tức Ngành Điện

Lịch cắt điện Bắc Giang ngày 26/8 mới nhất

Lịch cắt điện tại Bắc Giang ngày mai 26/8 được cập nhật mới nhất tại website của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thông báo kế hoạch cắt điện trên toàn tỉnh Bắc Giang ngày mai 26/8.

Điện lực Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
Điện lực Sơn Động 2023-08-26 7:00:00 2023-08-26 8:30:00 TBA Đức Kiên
Điện lực Lục Nam 2023-08-26 7:00:00 2023-08-26 9:30:00 Thôn Văn Non
Điện lực Lục Nam 2023-08-26 9:30:00 2023-08-26 12:00:00 Thôn Hồng
Điện lực Lục Nam 2023-08-26 14:00:00 2023-08-26 17:30:00 Thôn Đồng Chè
Điện lực Hiệp Hoà 2023-08-26 6:00:00 2023-08-26 12:30:00 Xã Hương Lâm, Mai Đình
Điện lực Hiệp Hoà 2023-08-26 7:15:00 2023-08-26 18:00:00 Thôn Thắng lợi, Đông Trước, khu UBX Mai Đình.
Điện lực Hiệp Hoà 2023-08-26 7:15:00 2023-08-26 10:00:00 TBA An Hưng
Điện lực Lục Ngạn 2023-08-26 7:30:00 2023-08-26 8:30:00 Thôn Tân Hồng xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Điện lực Lục Ngạn 2023-08-26 7:30:00 2023-08-26 8:30:00 thôn Minh Sơn, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Điện lực Lục Ngạn 2023-08-26 8:00:00 2023-08-26 15:00:00 thôn Na Hem, xã Hộ Đáp
Điện lực Lục Ngạn 2023-08-26 9:00:00 2023-08-26 10:00:00 thôn Cảnh, một phần thôn Lâm, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Điện lực Lục Ngạn 2023-08-26 9:00:00 2023-08-26 10:00:00 thôn Phượng Hoàng, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Điện lực Lục Ngạn 2023-08-26 10:30:00 2023-08-26 11:30:00 các thôn Đồng Ía, Đông Mai, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn
Điện lực Lục Ngạn 2023-08-26 10:30:00 2023-08-26 11:30:00 thôn Mùng, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Điện lực Lục Ngạn 2023-08-26 14:00:00 2023-08-26 15:30:00 thôn Ải 2, một phần thôn Từ Xuyên xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Điện lực Lục Ngạn 2023-08-26 14:00:00 2023-08-26 16:30:00 thôn Kai Lé, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Điện lực Thành phố Bắc Giang 2023-08-26 6:00:00 2023-08-26 12:00:00 phường Dĩnh Kế, Hoàng Văn Thụ
Điện lực Thành phố Bắc Giang 2023-08-26 7:00:00 2023-08-26 8:30:00  
Điện lực Thành phố Bắc Giang 2023-08-26 7:00:00 2023-08-26 11:30:00 thị Trấn Nham Biền
Điện lực Thành phố Bắc Giang 2023-08-26 7:00:00 2023-08-26 13:00:00 xã Dĩnh Kế
Điện lực Thành phố Bắc Giang 2023-08-26 7:15:00 2023-08-26 9:30:00 Xã Đồng Phúc
Điện lực Thành phố Bắc Giang 2023-08-26 8:30:00 2023-08-26 10:00:00 phường Ngô Quyền
Điện lực Thành phố Bắc Giang 2023-08-26 8:45:00 2023-08-26 11:00:00 phường Ngô Quyền
Điện lực Thành phố Bắc Giang 2023-08-26 9:15:00 2023-08-26 11:30:00 Xã Quỳnh Sơn
Điện lực Thành phố Bắc Giang 2023-08-26 10:00:00 2023-08-26 11:30:00 Xã Tân Mỹ
Điện lực Thành phố Bắc Giang 2023-08-26 13:30:00 2023-08-26 15:00:00 Xã Yên Lư
Điện lực Thành phố Bắc Giang 2023-08-26 15:30:00 2023-08-26 17:30:00 Xã Tân Tiến
Điện lực Việt Yên 2023-08-26 7:00:00 2023-08-26 8:00:00 TBA Tokaitrim
Điện lực Việt Yên 2023-08-26 8:45:00 2023-08-26 10:15:00 TBA UB Bích Sơn
Điện lực Việt Yên 2023-08-26 15:00:00 2023-08-26 19:00:00 Một phần xã Tự Lạn
Điện lực Lạng Giang 2023-08-26 6:00:00 2023-08-26 11:00:00 Một phần Xã Mỹ Hà
Điện lực Lạng Giang 2023-08-26 6:00:00 2023-08-26 11:00:00 Một phần Xã Mỹ Hà
Điện lực Lạng Giang 2023-08-26 7:30:00 2023-08-26 10:30:00 Một phần Xã Tân Hưng
Điện lực Lạng Giang 2023-08-26 7:30:00 2023-08-26 12:00:00 Một phần xã Tiên Lục
Điện lực Lạng Giang 2023-08-26 9:30:00 2023-08-26 11:30:00 Một phần Xã Tân Hưng
Điện lực Lạng Giang 2023-08-26 13:30:00 2023-08-26 18:30:00 Một phần Xã Mỹ Hà
Điện lực Lạng Giang 2023-08-26 13:30:00 2023-08-26 18:30:00 Một phần Xã Mỹ Hà
Điện lực Lạng Giang 2023-08-26 14:00:00 2023-08-26 16:30:00 Một phần Xã Hương Lạc

Nguồn: Bnew link gốc:https://bnews.vn/lich-cat-dien-bac-giang-ngay-mai-26-8-moi-nhat/304224.html

Related Articles

Back to top button