TIN MỚI

Tổng quan về VEEA

Hội Điện lực Việt Nam VEEA được thành lập từ năm 1990, là một tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ trong mọi hoạt động, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam… Xem thêm