Tin Tức Ngành Điện

Lịch cúp điện Lai Vung

Lịch cúp điện huyện Lai Vung

Ngày Khu vực  Đơn vị Thông tin
02/06/2023

từ 06h30 – 17h00

Một phần ấp Tân Phú, ấp Tân An, ấp Tân Lợi thuộc xã Phong Hòa (Khu vực Ông Tô). Điện lực Lai Vung Bảo trì và sửa chữa lưới điện
02/06/2023

từ 08h00 – 18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bình, xã Hòa Long (khu vực Kinh Bún Tàu) Điện lực Lai Vung Bảo trì và sửa chữa lưới điện
02/06/2023

từ 08h00 – 12h00

Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Bột Thực Phẩm Hưng Phát Lợi, xã Hòa Thành Điện lực Lai Vung Bảo trì và sửa chữa lưới điện
02/06/2023

từ 13h30 – 17h00

Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Liên, Trương Vũ Bảo, xã Hòa Long, Điện lực Lai Vung Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Nguồn: https://vtc.vn/lich-cup-dien-hom-nay-ngay-02-06-2023-tai-dong-thap-ar786637.html

Related Articles

Back to top button