Tin Tức Ngành Điện

Lịch cúp điện sóc trăng

Điện lực Sóc Trăng thông báo lịch ngừng cung cấp điện ngày 03/3/2023 và ngày 04/3/2023

Công ty Điện lực Sóc Trăng xin thông báo lịch ngừng cung cấp điện theo kế hoạch ngày 03/3/2023 và ngày 04/3/2023 tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:
I. Ngày 03/3/2023:

1. Huyện Cù Lao Dung:

– Từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 30: Một phần ấp An Thường – xã An Thạnh 1.

Lý do: Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện.

2. Huyện Kế Sách:

– Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Một phần ấp Đông Hải – xã Đại Hải.

Lý do: Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện.

3. Thị xã Vĩnh Châu:

– Từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 00: Một phần các ấp Tân Nam, Nopoul – xã Vĩnh Tân.

Lý do: Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện.

II. Ngày 04/3/2023:

1. Huyện Châu Thành:

– Từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 00: Một phần ấp Châu Thành – xã An Ninh.

Lý do: Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện.

2. Huyện Mỹ Tú:

– Từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 30: Xã Thuận Hưng (trừ các ấp Thiện Nhơn, Thiện Tánh, Thiện Bình); xã Phú Mỹ; các ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C1, Tam Sóc C2, Rạch G – xã Mỹ Thuận.

Lý do: Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện.

3. Huyện Mỹ Xuyên:

– Từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00: Một phần ấp Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông.

– Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00: Một phần ấp Hòa Thọ – xã Ngọc Đông.

– Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00: Một phần ấp Hòa Đặng – xã Ngọc Đông.

Lý do: Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện.

4. Thị xã Vĩnh Châu:

– Từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 00: Một phần các khóm: Biển Dưới, Xẻo Me -phường Vĩnh Phước.

Lý do: Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện.
nguồn:https://soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-stg&sid=4&pageid=469&catid=54347&id=360717&catname=L%u1ecbch+c%u00fap+%u0111i%u1ec7n&title=dien-luc-soc-trang-thong-bao-lich-ngung-cung-cap-dien-ngay-03-3-2023-va-ngay-04-3-2023

Related Articles

Back to top button